POZNAJMY „MIESZKANIE NA START”

administrator 8 stycznia 2019

O co właściwie chodzi z Mieszkaniem na Start i kto może z niego skorzystać? Otóż jest to zupełnie nowy program dopłat do czynszu, który obowiązuje od 1 stycznia 2019 roku. Dopłaty mają być udzielane do 15 lat i będą skierowane do rodzin z dziećmi, ludzi młodych, osób niepełnosprawnych i seniorów. Skorzystać z niego również będą mogły osoby, których nie stać na zakup własnego mieszkania, ale jednocześnie, wysokość ich zarobków wyklucza ubieganie się o lokal socjalny, czy też komunalny. Kierowany jest do tych odbiorców, którzy z różnych przyczyn nie są w stanie uzyskać kredytu hipotecznego na swoje wymarzone “cztery kąty”. Przyjrzyjmy się mu nieco bliżej.

 

Dla kogo konkretnie? Dla każdego kto:

  • jest obywatelem polskim lub cudzoziemcem przebywającym w Polsce na podstawie wskazanego w ustawie tytułu, np. w związku ze świadczeniem pracy,
  • jest najemcą mieszkania: oddanego do używania w wyniku inwestycji mieszkaniowej zrealizowanej przez podmiot, który zawarł umowę w sprawie współpracy z gminą lub spółką gminną (mieszkania nowo utworzonego, mieszkania poddanego rewitalizacji),
  • kto wnioskuje o dopłatę dotyczącą mieszkania zasiedlonego po raz pierwszy od 12 miesięcy od zakończenia inwestycji,
  • posiada zdolność czynszową,
  • spełnia warunki dochodowe, majątkowe, a także związane z użytkowaniem mieszkania. Dochody wnioskodawcy muszą być na poziomie utrudniającym samodzielny najem lub zakup mieszkania na lokalnym rynku. Nie może być też właścicielem bądź współwłaścicielem innego mieszkania i musi zamieszkiwać mieszkanie objęte prawem dopłat,
  • zawarł umowę najmu w wyniku naboru przeprowadzonego przez gminę lub spółkę gminną (np. spełniając wymogi wskazane przez gminę, motywowane lokalną sytuacją mieszkaniową) lub naboru uzupełniającego przeprowadzonego przez wynajmującego.

Przede wszystkim liczy się dochód

To, czy w ogóle możemy starać się o takie dopłaty do czynszu, a jeśli tak, to w jakiej wysokości, reguluje kryterium dochodowe, które zostały określone w umowie. W przypadku singla, próg ten określono na 60 proc. Ostatnio ogłoszonego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego, przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej, czyli jest to suma 2,5 tys. zł. Wzrasta ona o 30 proc. za kolejnego członka gospodarstwa domowego. Przykładowo zatem, dla rodziny 2+2 maksymalny dochód na każdą osobę, wyniesie ok. 1,6 tys. zł.

 

Pierwszy krok: zawarcie umowy najmu lub umowy rezerwacyjnej.

Od czego zacząć? Nie zapominajmy, że organizatorem wypłat jest samorząd gminny. Dlatego jeżeli chcesz wziąć udział w programie Mieszkania na Start, najpierw powinieneś sprawdzić w Biuletynie Informacji Publicznej Banku Gospodarstwa Krajowego listę gmin i wybrać pasującą lokalizację. Drugim krokiem musi być kontakt z wybraną gminą, żeby poznać szczegóły możliwego najmu.

Następnie składamy wniosek o zawarcie umowy najmu. Konieczne jest dołączenie dokumentów potwierdzających spełnienie warunków wskazanych w uchwale danej rady gminy. Co dalej? Jeżeli w papierach wszystko się zgadza, wnioskujący powinien znaleźć się na liście kandydatów na najemców przekazanej wynajmującemu. I na końcu ostatnia, decydująca wytyczna, czyli dochód. Jeżeli spełniamy ustawowe wymogi w tym względzie, to wynajmujący poinformuje nas o warunkach, procedurze i terminie zawarcia umowy najmu lub umowy rezerwacyjnej.

 

Ile można dostać?

To na jakie dofinansowanie będą mogli liczyć uczestnicy programu uzależniono od dwóch czynników: liczby członków gospodarstwa domowego oraz lokalizacji wybranej nieruchomości. Wysokość dopłat będzie różna w zależności od tego, czy wynajmowane mieszkanie leży w mieście wojewódzkim, jego sąsiedztwie czy w dalekim od niego oddaleniu. Największe wsparcie finansowe otrzymają najemcy lokalów w miastach wojewódzkich.

Na tym nie koniec formalności. Kiedy już umowa na najem jest podpisana, trzeba w urzędzie gminy złożyć to, co najważniejsze, czyli wniosek o dopłatę do czynszu. Do niego trzeba dołączyć kopię zawartej umowy najmu oraz oświadczenia i zobowiązania wskazane w ustawie, w tym o liczbie osób w gospodarstwie domowym i wysokości dochodów. Urzędnik gminny ma prawo zweryfikować nasze dane lub wezwać wnioskującego do przedstawienia odpowiednich zaświadczeń.

Wójt, burmistrz lub prezydent miasta ma na decyzję miesiąc. Jeżeli dopłata do czynszu będzie przyznana, ten zostanie umniejszony o stosowną kwotę. Różnicę gmina przekaże bezpośrednio wynajmującemu.

Szacuje się, że w ramach programu powstanie kilkadziesiąt tysięcy nowych lokali. Program ma również zachęcić inwestorów do budowy mieszkań na wynajem. Trzymamy zatem kciuki za dalszy rozwój programu i rozpoczęcie działań.

Szukasz miejsca, w którym będziesz mógł zacząć nowy etap swojego życia? Odwiedź oddział Tomaszowskiego Biura Nieruchomości. Mamy dla Ciebie wiele ciekawych propozycji.

Autor: Zuzanna Pańczyna , redaktorka bloga Tomaszowskiego Biura Nieruchomości